Piłem Nie Jadę

Piłem Nie Jadę

Akcja odpowiedzielności społecznej

Kolejna edycja akcji, której zadaniem jest przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów przez osoby będące pod wpływem alkoholu.