Stand by Stand

Stand by Stand

Agencja hostess i hostów

W ofercie wynajem: hostess/ hostów, promotorek/ promotorów, animatorek/ animatorów, ambasadorek/ ambasadorów marki, kolporterów ulotek...